vereniging jeugd van vroeger fablo tennishal

Jeugd van Vroeger

In oktober 1990 is het eerste seizoen van JVV (Jeugd Van Vroeger) van start gegaan. De vereniging is bedoeld voor 50 plussers die bij een gezellige club willen tennissen.  Er kan worden getennist op maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Je speelt in ieder geval 2 x een half uur. Een extra keer spelen is afhankelijk van het aantal aanwezige spelers.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat ze een redelijke bal slaan. Je mag een keer op proef komen spelen; wel op afspraak via het secretariaat.

Naast het tennissen worden verschillende activiteiten georganiseerd: openingstoernooi, midwintertoernooi, een dagje “uit” en een slottoernooi; soms met een etentje erbij, waarbij partner/introducee van harte welkom is.

Het bestuur bestaat uit:
Ruut Swart, voorzitter
Louise de Graaf, secretaris
Marianne van Ginhoven, penningmeester

Contactgegevens

Judith Leysterlaan 2
2104 SM  Heemstede

Louise de Graaf 
023-5287990
jvv.secr@ziggo.nl