vereniging jeugd van vroeger fablo tennishal

Jeugd van Vroeger

In oktober 1990 is het eerste seizoen van JVV (Jeugd Van Vroeger) van start gegaan. De vereniging is bedoeld voor 50 plussers die bij een gezellige club willen tennissen.  Er kan worden getennist op maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Je speelt in ieder geval 2 x een half uur. Een extra keer spelen is afhankelijk van het aantal aanwezige spelers.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat ze een redelijke bal slaan. 

Naast het tennissen worden verschillende activiteiten georganiseerd: openingstoernooi en/of midwintertoernooi, soms met een etentje erbij, waarbij partner/introducee van harte welkom is.

Het bestuur bestaat uit:
Jan Pullen, voorzitter
Marianne van Ginhoven, penningmeester

Contactgegevens

Jan Pullen 
06-82289224
jvvtennis@gmail.com