Jeugd van vroeger

Oktober 1990 is het eerste seizoen van JVV (Jeugd Van Vroeger) van start gegaan. De vereniging is bedoeld voor 45 plussers die in een gezellige club willen tennissen.  Er kan worden getennist op maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Je speelt in ieder geval 2 x een half uur. Een extra keer spelen is afhankelijk van het aantal aanwezige spelers.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat ze een redelijke bal slaan. De eerste 4 weken gelden als proef voor beide kanten.

Naast het tennissen worden verschillende activiteiten georganiseerd: openingstoernooi, klaverjassen, midwintertoernooi, een dagje “uit” en een slottoernooi; allemaal met een etentje erbij, waarbij partners van harte welkom zijn. Het bestuur bestaat uit:

Henk Brons, voorzitter
Ben de Jongh, penningmeester
Louise de Graaf, secretaris

Info/aanmelden als nieuw lid bij het secretariaat: jvv.secr@ziggo.nl of telefoon: Louise de Graaf 023 5287990
Bankrekeningnummer NL06 ABNA 0568 9891 63 Tennisvereniging JVV, Haarlem