Aanbod bedrijven

Bedrijfssport is een opkomend fenomeen, wat door veel bedrijven gestimuleerd en toegankelijk gemaakt wordt.¬†Wekelijks trainen met collega’s (teambuilding) en eventueel vervolgens de sportieve strijd aangaan met andere bedrijven of interne bedrijfstennis kampioenschappen, bedrijfstennis uitwisselingen met relaties, bedrijfstennis-competitie,¬† etc.

Tien redenen voor uw bedrijf om te starten met bedrijfssport

1- 75% van de werkgevers vindt bewegings- en sportstimulering voor hun werknemers belangrijk

2- 35% van de werknemers beweegt onvoldoende voor hun gezondheid en 4% is zelfs volledig inactief

3- Sporters zijn gemiddeld 15 en niet-sporters gemiddeld 29 dagen ziek per jaar (Bron: Gfk)

4- Bedrijfssport vergroot de individuele werkprestaties, de arbeidsproductiviteit van uw bedrijf in totaal, het welbevinden van de werknemers en het imago van uw bedrijf

5- Bedrijfssport past prima in een breed gezondheidsbeleid en heeft een versterkende werking op overige gezondheidsthema’s (bijv. voeding, roken, ontspanning)

6- Bedrijfssport kost relatief weinig tijd. Het wordt georganiseerd op of vlakbij het bedrijf, in of aansluitend op werktijden

7- Bedrijfssport wordt aangeboden door non-profit organisaties (sportbonden en sportverenigingen) en is daardoor relatief goedkoop

8- Bedrijfssport geeft de relatie tussen collega’s een heel nieuwe dimensie

9- Bedrijfssport is laagdrempelig en biedt voor elk wat wils: van wandelen tot hardlopen en van badminton tot volleybal

10- En last but not least, bedrijfssport is vooral erg leuk om te doen!!

(Bron: NOC-NSF)