Aanbod bedrijven

Bedrijfssport is een opkomend fenomeen, wat door veel bedrijven gestimuleerd en toegankelijk gemaakt wordt. Wekelijks trainen met collega’s (teambuilding) en eventueel vervolgens de sportieve strijd aangaan met andere bedrijven of interne bedrijfstennis kampioenschappen, bedrijfstennis uitwisselingen met relaties, bedrijfstennis-competitie,  etc.

Tien redenen voor uw bedrijf om te starten met bedrijfssport

1- 75% van de werkgevers vindt bewegings- en sportstimulering voor hun werknemers belangrijk

2- 35% van de werknemers beweegt onvoldoende voor hun gezondheid en 4% is zelfs volledig inactief

3- Sporters zijn gemiddeld 15 en niet-sporters gemiddeld 29 dagen ziek per jaar (Bron: Gfk)

4- Bedrijfssport vergroot de individuele werkprestaties, de arbeidsproductiviteit van uw bedrijf in totaal, het welbevinden van de werknemers en het imago van uw bedrijf

5- Bedrijfssport past prima in een breed gezondheidsbeleid en heeft een versterkende werking op overige gezondheidsthema’s (bijv. voeding, roken, ontspanning)

6- Bedrijfssport kost relatief weinig tijd. Het wordt georganiseerd op of vlakbij het bedrijf, in of aansluitend op werktijden

7- Bedrijfssport wordt aangeboden door non-profit organisaties (sportbonden en sportverenigingen) en is daardoor relatief goedkoop

8- Bedrijfssport geeft de relatie tussen collega’s een heel nieuwe dimensie

9- Bedrijfssport is laagdrempelig en biedt voor elk wat wils: van wandelen tot hardlopen en van badminton tot volleybal

10- En last but not least, bedrijfssport is vooral erg leuk om te doen!!

(Bron: NOC-NSF)